ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยมาบรรจุใหม่ จำนวน 5 ตำแหน่ง
วันที่ 5 มกราคม ‎2561


1. นางสาวหทัยชนก  ยอดอ่วม วิชาเอกภาษาไทย
2. นางสาวประภาวัลย์ พันธ์เพ็ง วิชาเอกภาษาไทย
3. นางสาวสุภัค อินทรมาศ วิชาเอกศิลปศึกษา
4. นางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ วิชาเอกนาฎศิลป์
5. นางสาวกัลยกร ระบายเพ็ชร วิชาเอกปฐมวัย