การสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม ‎2561