งานวันครู ประจำปี 2561
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561

กิจกรรมภาคเช้า
กิจกรรมภาคค่ำ (ราตรีแสงเทียน)