ยินดีต้อนรับ ท่าน ผอ.ดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก เข้าสู่รั้วอนุบาล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561