ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์ 2560
โครงการห้องเรียนสีเขียวประถมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ.2561

ณ สวนแสงพรหมรีสอร์ท อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 มกราคม 2560
วันที่ 25 มกราคม 2560
วันที่ 26 มกราคม 2560