ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 เอกปฐมวัยและเอกภาษาอังกฤษ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมปทุมมาลย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"