ติวเข้มสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"