โครงการติวเข้มสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"