มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67
ณ จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560