มอบรางวัลเหรียญเงินชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันทักษะภาษาไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561