มอบรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับประเทศ พร้อมโล่เกียรติยศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561