มอบรางวัลและมอบของขวัญขอบคุณครูตำรวจแดร์
วันที่ 5 มีนาคม 2561

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"