กิจกรรมวันมาฆบูชา 2561
วันที่ 1 มีนาคม 2561

ณ วัดชัยมงคล อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร