พิธีมอบใบประกาศโครงการ D.A.R.E ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"