พิธีมอบหลักฐานผลการเรียน ปพ.1 ประจำปีการศึกษา 2560
 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"