ประเมินนักเรียนที่จะเข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"