รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"