ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณของโรงเรียน ประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"

Songkran61