แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อมัธยมโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
วันที่ 6 มีนาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"