การทดสอบข้อสอบกลางระดับชั้น ป.2 , ป.4 และ ป.5
วันที่ 6 มีนาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"