ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"