ภาพความสำเร็จทางด้านวิชาการ และผลงานที่ภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"