กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"