แสดงความยินดีกับประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เด็กชายสรวิศ  อ่อนเพชร์
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"

CongreateSTD