พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"