บันทึกเทปโทรทัศน์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 66 พรรษา
วันที่ 25 มิถุนายน 2561
ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง 11

TVRecord