กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ และมอบทุนการศึกษา
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"