กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"