เปิดเรียนปรับสภาพน้องอนุบาล 3 ขวบ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561