พิธีสวนสนามเนื่องในวันกำเนิดลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2561
กองลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" และ โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)