ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันจินตคณิตนาดาชิงแชมป์ภาคกลาง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"