กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจำปี 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"

King10