กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ วัดชัยมงคล อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

Khowpansa