กิจกรรมทัศนศึกษา สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ สวนนกชัยนาท จ.ชัยนาท