กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กิจกรรมทัศนศึกษา สายชั้นอนุบาล ปีที่ 2
กิจกรรมทัศนศึกษา สายชั้นอนุบาล ปีที่ 3
กิจกรรมทัศนศึกษา สายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
กิจกรรมทัศนศึกษา สายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2
กิจกรรมทัศนศึกษา สายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3
กิจกรรมทัศนศึกษา สายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
กิจกรรมทัศนศึกษา สายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5
กิจกรรมทัศนศึกษา สายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6