กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"


กิจกรมช่วงเช้า
กิจกรรมช่วงบ่าย