การตรวจนิเทศก์กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ระดับชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"