กิจกรรมนมดัชมิลด์ สำหรับนักเรียน
วันที่ 6 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"