กิจกรรมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"