กิจกรรมโอวัลติน มอบความสุขให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
วันที่ 21 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"