มุทิตาจิต ผู้เกษียนอำลานักเรียน
วันที่ 27 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"