มอบรางวัลเทควันโด
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"