มุทิตาจิต ครูวัลภา อำลานักเรียนน้องอนุบาล
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"