งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมูลนาก 01
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"