งานบางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 117 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร