พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม