กิจกรรมธรรมะหน้าเสาธง และสวดมนต์วันศุกร์สุดสัปดาห์
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"