นักเรียนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ วัดท่าช้าง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร