การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"