กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"